Riječ dekana

Riječ dekana Pedagoškog fakulteta


Poštovane koleginice i kolege,

Dobrodošli na Pedagoški fakultet Evropskog univerziteta „Kallos“ u Tuzli! Čestitam Vam na Vašem izboru da budete studenti upravo našeg Fakulteta!

Na Pedagoškom fakultetu odgojno-obrazovni rad se odvija u skladu sa najsavremenijim svjetskim obrazovnim standardima. U ugodnoj atmosferi i različitim studijskim programima svako može odabrati područje koje će zadovoljiti njegove želje i sklonosti:

  1. Geografija,
  2. Matematika i fizika,
  3. Razredna nastava opšti smjer,
  4. Razredna nastava sa engleskim jezikom,
  5. Razredna nastava sa defektologijom,
  6. Vaspitač predškolskih ustanova i
  7. Informatika i tehnika

su mogućnosti koje nudimo našim studentima. Pedagoški fakultet u Tuzli koji je u sastavu Evropskog univerziteta „Kallos“ je savremena institucija zasnovana na modernim programima, koji su sačinjeni na osnovu zahtjeva koje je postavila Bolonjska deklaracija, nadam se da će oni koji ovdje steknu zvanje  sa sobom ponijeti i  znanje. Naša težnja je da, uz visoke standarde i kriterijume studiranja po bolonjskom sistemu, obezbijedimo efikasno usvajanje znanja i održimo visok nivo kvaliteta nastavnog i naučnog procesa. Pedagoški fakultet je spreman da studentima ponudi nove i savremene koncepte struke i nauke, da uvažava i poštuje ideje studenata, asistenata i profesora, gdje će svi učesnici u visokoobrazovnom procesu dati svoj doprinos u teoriji i primjeni najsavremenijih znanja iz oblasti društvenih nauka. Akademske studije su organizirane kroz dodiplomski studij, postdiplomski studij i doktorski studij. Nadam se da ćete na web stranici moći naći sve potrebne informacije u vezi sa programima i mogućnostima koje pruža Pedagoški fakultet. Ukoliko razmišljate da nam se pridružite, ohrabrujem Vas da nas posjetite, porazgovarate sa profesorima, a oni će Vam rado odgovoriti na Vaše dileme, pitanja i slično. Poštovane koleginice i kolege studenti dobro došli na Pedagoški fakultet Evropskog univerziteta „Kallos“ u Tuzli.

 

                                                                                              V.D. Dekan Pedagoškog fakulteta

                                                                                              Prof. dr. Esed Karić

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *